ข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

อัพเดทล่าสุด: February 24, 2019

การใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลง ที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ ทั้งนี้การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว

เงื่อนไขการใช้บริการ

การใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการลงทะเบียนซึ่งจะมีการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนสำเร็จผู้ใช้จะสามารถสร้างบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้บนเว็บไซต์ได้

  • www.Toolviz.com มีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงโอกาสการให้บริการใหม่ผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ระบุโดยผู้ใช้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน
  • www.Toolviz.com มีสิทธิที่จะส่งเสริมเว็บไซต์และบริการ; เพื่อโพสต์สื่อโฆษณาบนหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์รวมถึง: แบนเนอร์, วิดีโอออนไลน์, แอนิเมชั่นและโฆษณา
  • www.Toolviz.com มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้ใช้ใด ๆ ระงับการเข้าถึงบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ชั่วคราวและลบบัญชีส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีคำอธิบายหากไม่มีสัญญาอื่นแยกต่างหากกับผู้ใช้

บริการ

บริการ (Services) จะหมายถึง ชุดของเทคนิคและเทคโนโลยีรวมถึงภาพวัตถุสามมิติที่อัพโหลดโดยเว็บไซต์สมาชิกจะได้รับบริการหลังจากยอมรับข้อตกลงของทาง www.Toolviz.com

ห้ามผู้ใช้บริการนำชื่อของ www.toolviz.com ไปแอบอ้างเพื่อไปหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทาง toolviz.com มีบริการที่ www.toolviz.com เพียงที่เดียวเท่านั้น

ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ตามดุลยพินิจของตนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ก่อน